09914100337 :تلفن پشتیبانی

0

شاهکار فارسی اول دبستان کلاغ سپید


  • دسته بندی: اول
توضیحات:

این مهارت فقط با تکرار و تمرین میسر خواهد بود و دانش‌ آموزان این پایه برای دستیابی به این مهارت به تمرین‌ های متعدد و هدفمندی نیاز دارند. کتاب شاهکار فارسی اول دبستان مجموعه‌‌ ای کامل از تمرین‌ هایی بوده که در راستای اهداف آموزشی و منطبق با روند ارائه‌ ی مطالب کتاب درسی برای رفع این نیاز تألیف گردیده است. هر بخش از کتاب شامل طرح سؤالات متنوع و گوناگون با چیدمان ساده به دشوار است. تأکید کتاب پیش رو در نوع نوشتن بر خوش نویسی و زیبانویسی است. برای رسیدن به این امر تمرین‌ های زیبانویسی در نظر گرفته شده که هر چند اندک، اما در یادگیری زیبا نوشتن بی‌ تأثیر نخواهد بود.

  • قیمت:

    79,900 تومان


اطلاعات محصول

ارائه تمرین‌های متنوع و گوناگون

استفاده از تصاویر رنگی و جذاب

شاهکار فارسی اول