09914100337 :تلفن پشتیبانی

0

بازی فکری چارمنچو


  • دسته بندی: بازی آموزشی
توضیحات:

هدف بازی فکری چارمنچو برند زینگو این است که هر بازیکن خود را زودتر به مهره رنگی روبروی خود برساند. اگر بازیکن حریف، مهره شخصی دیگر از بازی را بزند، این مهره به جای ابتدایش برمی گردد. هر مهره ای که به ردیف رنگی روبروی زمین برسد دیگر کسی نمی تواند آن مهره را بزند.

  • قیمت:

    152,000 تومان


اطلاعات محصول

بازی فکری چارمنچو

– افزایش قدرت حل مسئله

– افزایش دقت و تمرکز

– افزایش تفکر منطقی

– افزایش اعتماد به نفس

– هماهنگی حرکات دست و چشم

– شرکت در بازی های گروهی و یادگیری مهارت های مهم اجتماعی